Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Aby rozwiązać swoje problemy finansowe lub zrealizować marzenia... zbudować dom lub wyjechać w wymarzoną podróż. W czasie, gdy ceny produktów i usług przyprawiają o zawrót głowy, a zarobki nie ulegają zwiększeniu, jedynym rozwiązaniem, aby zrealizować swoje plany jest złożenie wniosku kredytowego. Pożyczka okazuje się być jedyną formą poprawy swojej sytuacji finansowej, jednak aby ja otrzymać, trzeba spełnić kilka, niezbędnych warunków. Poza wymogiem odpowiedniego wieku oraz zestawem dokumentów, które będzie należało przedstawić reprezentantowi banku, wnioskodawca musi posiadać zdolność kredytową. Bez zdolności kredytowej, instytucja bankowa nie przyzna pożyczki, aby wyeliminować ryzyko niespłacania rat. Zdolność kredytowa jest to sytuacja potencjalnego pożyczkobiorcy, która określa posiadanie możliwości spłaty zobowiązań finansowych, w określonych umownie terminach oraz wysokości spłat oraz należnych odsetek.

Co składa się na zdolność kredytową?

Termin zdolność kredytowa, jak wyżej wspomniano, jest określeniem sytuacji możliwej spłaty zadłużenia finansowego. Aby w sposób rzeczowy określić rzeczywistą sytuację finansową potencjalnego pożyczkobiorcy, w celu ustalenia zdolności kredytowej, sprawdzany jest rodzaj umowy o pracę, jaką zawarł wnioskodawca pożyczki. Istotna kwestią przy określaniu zdolności kredytowej jest wysokość wynagrodzenia, którą wnioskodawca musi udokumentować w postaci odpowiedniego zaświadczenia. W przypadku pracownika, zatrudnionego w ramach umowy o pracę, szacując zdolność kredytową, bierze się pod uwagę czas trwania umowy o pracę. Jeśli mamy do czynienia z osobą, prowadzącą działalność gospodarczą, również sprawdzany będzie czas jej funkcjonowania. W przypadku posiadania przez wnioskodawcę osób na utrzymaniu, wyliczenie zdolności kredytowej będzie uwzględniało podział wysokości dochodu na odpowiednią ilość osób, które z niego korzystają. Ważną kwestią w analizie zdolności kredytowej jest ilość posiadanych przez pożyczkobiorcę zobowiązań finansowych oraz sposób ich spłacania. Jeżeli do tej pory nie było kłopotów ze spłatą rat, bank z dużym prawdopodobieństwem nie zaskoczy odmowną decyzją.

Czy są sposoby na sprawdzenie swojej zdolności kredytowej?

Przed złożeniem wniosku o kredyt warto poszukać możliwości samodzielnego sprawdzenia swojej zdolności kredytowej. Przegląd swoich dochodów i wydatków pozwoli już na etapie planowania pożyczki ocenić, czy rzeczywiście stać nas na kredyt oraz oszacować jego wysokość możliwą do spłaty. Na stronach internetowych banków i instytucji finansowych, oferujących pożyczki, można znaleźć bezpłatny kalkulator zdolności kredytowej. Urządzenie to w prosty sposób wylicza, na jaką pożyczkę Cię stać, wystarczy podać kilka, podstawowych danych. Przy pomocy kalkulatora zdolności kredytowej można szacunkowo uzyskać dane, które choć dosyć dokładne, pozostawiają wiele nieokreślonych aspektów, które zostaną sprawdzone dopiero w momencie weryfikacji wniosku przez system bankowy. Poza kalkulatorem, jako prostą i darmową opcją zorientowania się w swojej sytuacji finansowej, jest możliwość osobistego sprawdzenia, czy dane znajdują się w bazie BIK.

Jak samodzielnie sprawdzić rejestr Biura Informacji Kredytowej?

Rejestr BIK, stworzony przez bankowców, skupionych w ramach Związku Banków Polskich to zbiór danych o wierzycielach, którzy spłacają lub spłacali w przeszłości zobowiązania finansowe. Opinia w BIK może być pozytywna, jeżeli spłacałeś pożyczkę i udało Ci się dokonać spłaty w terminie. Opinia negatywna w BIK występuje o konsumencie, który miał trudności ze spłatą zobowiązania lub obecnie nie potrafi spłacić kredytu. BIK może nie posiadać informacji o danym kliencie, jeżeli nie korzystał jeszcze z oferty pożyczek. Aby uzyskać informacje o sytuacji w BIK, należy złożyć wniosek o wydanie raportu BIK o historii kredytowej oraz obecnej zdolności do otrzymania pożyczki. Wniosek można złożyć drogą internetową, a raport można pobrać w formie pojedynczego dokumentu za cenę 39 zł lub pakietu dwunastu raportów w cenie 99 zł. Aby uzyskać dostęp do raportu, należy zarejestrować się na stronie internetowej Biura, potwierdzić swoją tożsamość, dokonać wpłaty oraz wygenerować raport.