Czy komornik może zająć zwrot podatku na dziecko?

Zaraz po złożeniu zeznania podatkowego mamy możliwość na uzyskanie zwrotu podatku. Jedną z najważniejszych ulg jest ulga na dziecko, z jakiej zwrot wynosi nawet parę tysięcy złotych. Czy komornik ma prawo zająć tenże zwrot podatku?

Popularny jest pogląd, że ulga przekazana na dziecko nie podlega zajęciu przez komornika, gdyż to nie dziecko jest zadłużone, a rodzic. Niestety nie jest to jednakże prawdą – wszelkie zwroty podatku ulegają zajęciu komorniczemu z tytułu artykułu 902 Kodeksu postępowania cywilnego – Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty albo zwrotu podatku.

Zajęcie ulgi na dziecko przez komornika


Komornik może w świetle przepisów zająć zwrot podatku – również ten pochodzący z ulgi na dziecko. Ulga przypada bowiem rodzicowi, a nie samemu dziecku – w przeciwieństwie do alimentów, jakie są środkami przeznaczonymi jedynie na dziecko (ich komornik zająć nie może). Zajęcie zwrotu podatku jest nieraz jedyną szansą ściągnięcia od nas należności, dzięki czemu obniży się wielkość naszego długu. Jeśli osoba zarabia kwotę, jaka jest zabezpieczana przed zajęciem komorniczym oraz nie ma żadnych dodatkowych dochodów, to właściwie tylko ze zwrotu podatku komornik jest w stanie uzyskać środki na spłatę naszego długu.

Podstawy prawne

Co prawda Naczelny Sąd Administracyjny z 27 marca 2014 r. w sprawie pod sygnaturą akt II FSK 979/12 stwierdził, iż nadpłata w podatku PIT jest niezbywalna oraz nie może być zajęta w postępowaniu egzekucyjnym wykonywanym przez komornika sądowego na podstawie przepisów o cywilnym postępowaniu egzekucyjnym, niemniej jednakże od owego momentu zmieniły się zapisy Ordynacji Podatkowej. Obecnie zgodnie z art. 76 OP nadpłaty od razu klasyfikowane są na poczet zaległości oraz mogą zostać zajęte w postępowaniu cywilnym.

Dlatego też nie ma o co walczyć, ponieważ komornik może na gruncie prawa dokonać zajęcia podatku na dziecko.


Kiedy komornik zabierze zwrot?


Komornik skutecznie zajmie zwrot podatku z ulgi na dziecko, jeśli wniosek o zajęcie złoży po tym, jak my złożymy zeznanie podatkowe. W wypadku wcześniejszego złożenia wniosku, komornik zwrotu nie będzie mógł zająć. Przedłużanie rozliczenia się z PIT-u jednakże nie pomoże, gdyż nawet jeśli rozliczymy się ostatniego dnia (30 kwietnia), to komornik oraz tak ma prawo złożyć wniosek o zajęcie zwrotu z podatku. Musimy więc mieć na uwadze fakt, iż jeśli toczy się wobec nas egzekucja komornicza, to raczej komornik zadba o to, aby zwrot podatku pokrył nasze zobowiązanie wobec wierzyciela, i nie trafił na nasze konto.

Zwrot podatku na dziecko, a dług w banku.


Niestety w wypadku długów bankowych nie jest odmiennie. Gdy zaciągnąłeś kredyt/pożyczkę w banku, np. PKO BP S.A. lub Alior Bank S.A. to musisz wiedzieć, iż Twoja ulga na dziecko także nie jest bezpieczna. Komornik na pewno zwróci się do właściwego dla Ciebie urzędu skarbowego z zapytaniem, czy nie posiadasz uprawnienia do zwrotu podatku na dzieci. Pamiętaj, iż komornik sądowy działa zawsze w oparciu o tytuł wykonawczy pochodzący od sądu. Więc tak istotne jest pilnowanie korespondencji sądowej oraz wnoszenie środków odwoławczych od orzeczeń sądowych, np. sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez sąd.

Co ze wspólnym rozliczaniem?


Jeśli rozliczamy się wraz ze współmałżonkiem oraz wyłącznie jeden z partnerów ma zadłużenie oraz jest względem niego prowadzone postępowanie komornicze, to i tak ulga na dziecko (chociaż należna obojgu rodzicom, również temu niezadłużonemu) może zostać przejęta przez komornika na poczet długu. Można co prawda odwoływać się do sądu wyższej instancji oraz walczyć o pozostawienie zwrotu podatku, jednak zwykle koszt postępowania jest większy, aniżeli sam zwrócony podatek. Sposobem na uniknięcie zajęcia zwrotu podatku z ulgi na dziecko, w wypadku kiedy jedynie jeden z rodziców jest zadłużony, jest indywidualne rozliczanie się z podatku.

Nie tylko ulga na dziecko


Egzekucji komorniczej podlega całkowity zwrot nadpłaty podatku – nie tylko kwota pochodząca z ulgi prorodzinnej. Zajęciu nie podlegają tylko kwota wolna od zajęcia komorniczego i alimenty.