Jak uniknąć komornika?

Strach przed komornikiem pukającym do drzwi, aby zabrać lwią część majątku spędza sen z powiek każdemu dłużnikowi. Nie ulega wątpliwości, że nakaz zapłaty w jego rękach to prosta droga do zajęcia naszych dóbr. Istnieje jednak parę metod, by przechytrzyć komornika i pozbyć się go przynajmniej na jakiś czas. 

  • Praca w szarej strefie

Zarabianie „na czarno”, kiedy otrzymujemy pieniądze do ręki bez ingerencji żadnych banków, czy Urzędu Skarbowego pozwala może stanowić jedną z metod uniknięcia zajęcia naszego wynagrodzenia. Dla komornika nie istniejmy bowiem w żadnych systemach monitorujących legalnie otrzymywane wynagrodzenia. Spora część dłużników zaraz po wszczęciu egzekucji rezygnuje ze stałego zatrudnienia. Tym bardziej, jeśli nie posiadają żadnego majątku w postaci chociażby nieruchomości. Wówczas bardzo często egzekucja zostaje zawieszona na wniosek wierzyciela z uwagi na jej nieskuteczność.

  • Ucieczka z kraju

Wiele zadłużonych osób opuszcza Polskę, kiedy tylko komornik przejmuje sprawę i podejmuje pracę za granicą. Mimo, iż współcześnie dostępne narzędzia, takie jak chociażby międzynarodowy nakaz zapłaty, wierzyciel rzadko decyduje się na ten krok z uwagi na skomplikowane procedury. Kiedy zatem komornik dowiaduje się, że dłużnik wyjechał z kraju, na skutek wyczerpania wszystkich dróg odzyskania należności umarza postępowanie egzekucyjne. Wielu dłużników po powrocie do kraju niespodziewanie spłaca zadłużenie polubownie ze środków zarobionych na emigracji. Niekiedy sprawa znajduje się już w firmie windykacyjnej, bowiem wiele banków decyduje się mocą cesji sprzedać zadłużenie. Wówczas można liczyć na ugodowe warunki spłaty, w tym nawet częściowe umorzenie zadłużenia.

  • SKOK-i i banki spółdzielcze

Zasady działania systemu umożliwiającego komornikowi namierzenie wynagrodzenia dłużnika, jeśli wpływa ono na konto w banku, nie jest tajemnica dla osób zadłużonych. Dlatego też często przenoszą oni swoje konta osobiste do mniejszych banków spółdzielczych oraz SKOKów, które zapewniając nieco większą ochronę. Dodatkowym rozwiązanie jest tutaj założenie konta w lokalizacji innej niż miejsce zameldowania, np. na drugim końcu Polski.

Umowa z pracodawcą

Dobre relacje z pracodawcą oraz jego chęć pomocy okazuje się mieć niebagatelne znaczenie w przypadku zagrożenia egzekucją komorniczą. Podział wynagrodzenia na minimalną krajową, która co miesiąc zasila nasz rachunek bankowy oraz resztę wypłaty – otrzymywaną do ręki. W ten sposób, wykorzystując fakt, iż komornik nie może zając kwoty stanowiącej minimalne wynagrodzenie, dłużnik otrzymuje pełną pensję.

  •  Upłynnianie majątku

Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod. Zaraz po otrzymaniu nakazu zapłaty dłużnicy zaczynają masowo sprzedawać wartościowe sprzęty, rzeczy ruchome oraz nieruchomości. Uzyskane w ten sposób środki lokują w bezpiecznym miejscu – tak, żeby komornik nie mógł dokonać ich zajęcia. Często jest to konto osoby trzeciej. 

  • Rozwody i alimenty

Ta metoda unikania zajęcia komorniczego jest nieco bardziej złożona i wymaga od dłużnika większego zaangażowania. Niektórzy w trakcie postępowania egzekucyjnego biorą rozwód ze swoim partnerem, by następnie – w obecności notariusza – zawrzeć umowę regulującą m.in. płacenia alimentów. Kolejnym krokiem jest ich oficjalne niepłacenie. Wówczas do działania przystępuje komornik, który wszelkie wolne środki w pierwszej kolejności ma obowiązek przeznaczać na spłatę alimentów, które koniec końców zasilają budżet domowy gospodarstwa domowego osoby zadłużonej.

  • Fikcyjne umowy sprzedaży

W sytuacji, gdy dłużnik nie był wystarczająco czujny i komornik zdążył zając ruchomość, np. samochód, często podnoszony jest zarzut, jakoby rzecz ta nie była własnością dłużnika.  Dokumentowane jest to wcześniej zawartą umową kupna-sprzedaży, która stanowi dla komornika niewątpliwą przesłankę do zwolnienia pojazdu spod zajęcia.

  • Przepisanie majątku na członka rodziny

Powyższa metoda nie daje jedna często spodziewanego rezultatu. Wszystko przez wprowadzoną parę lat temu instytucję skargi pauliańskiej, która skutecznie pozwala wierzycielowi unieważnić ww. czynność prawną. Trzeba zatem pamiętać, że wyzbywanie się swego majątku w toku postępowania egzekucyjnego jest działaniem na niekorzyść wierzyciela, co reguluje kodeks karny.