Po jakim czasie przedawnia się mandat?

Po jakim czasie przedawnia się mandat?

Mandat jest bezsprzecznie niepożądany. Niestety niejednemu z nas zdarzyło się takowy dostać, często za błahe przewinienia, nieuwagę lub przypadek. Przez to nasze portfele stają się chudsze...chyba, że twój mandat ulegnie przedawnieniu. Dowiedz się jak długo musisz czekać, aby twój mandat stał się nieważny. 

Przedawnienie.

Czym jest przedawnienie? To możliwość dawana przez prawo cywilne do uchylenia się od obowiązku zapłaty kary. Zyskujemy je po upływie określonego terminu.

Okres przedawnienia mandatu zależy od tego, jakiego rodzaju jest to mandat. Inaczej sprawa wygląda w przypadku mandatu:

  • drogowego
  • z fotoradaru
  • za parkowanie bez biletu
  • za jazdę bez biletu autobusem lub tramwajem 
  • za jazdę bez biletu pociągiem

Należy podkreślić, że przedawnienie nie oznacza, że zobowiązanie wygasło. Dłużnik nadal jest zobowiązany spłacić dług, jednak po okresie przedawnienia roszczyciel nie może przymusić go do tego sądownie. 

Bardzo ważne jest obliczenie okresu przedawnienia. Jest on liczony od czasu uprawomocnienia mandatu. Jeśli mandat nie zostaje uprawomocniony (np. gotówkowy czy zaoczny), nie możemy mówić w tym przypadku o przedawnieniu - nie występuje ono. 

W przypadku przekroczenia okresu przedawnienia mandatu dłużnik musi się sam powołać na dany zarzut, ponieważ sąd nieweźmie go pod uwagę z urzędu.

Mandat drogowy.

To, kiedy mandat będzie przedawniony zależy od rodzaju mandatu oraz tego, czy zostało wszczęte postępowanie sądowe.

Rodzaje mandatu drogowego.

  • Mandat gotówkowy, czyli grzywna płacona na miejscu. Może być nałożona tylko w jednym przypadku- gdy osoba nie ma stałego miejsca zamieszkania lub przebywa w Polsce tylko tymczasowo. 
  • Mandat kredytowy. Jest to najpopularniejszy rodzaj mandatu. Zawiera pouczenie o obowiązku zapłaty do 7 dni od jego przyjęcia oraz o skutkach nieuiszczenia zapłaty. 
  • Mandat zaoczny. Gdy sprawcy nie przyłapano "na gorącym uczynku", tylko wykryto go później. Wystawiany np. w oparciu o zdjęcia z fotoradarów. 

Mandaty gotówkowe i zaoczne nie stają się prawomocne, gdy ich nie zapłacimy, dlatego możemy być ścigani tylko za samo popełnienie wykroczenia. Jeśli nie zostało wszczęte postępowanie, okres przedawnienia wynosi rok. W przeciwnym wypadku są to dwa lata.

 Mandaty kredytowe przedawniają się po okresie trzech lat od uprawomocnienia, czyli od dnia pokwitowania przez osobę wezwaną do zapłaty. Dzieje się tak jednak w przypadku, gdy mandat został przyjęty. Każdemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Sprawa trafia do sądu, który ma rok na wszczęcie postępowania. Po tym czasie sprawa powinna zostać umorzona. Jeśli jednak instytucja podejmie odpowiednie kroki w tym czasie, ma dwa lata na wydanie wyroku. 

Pomimo większych szans na uniknięcie zapłaty kary, nie poleca się stosowania odmowy przyjęcia mandatu, jeśli nie jesteśmy pewni swojej niewinności. Jeśli sąd uzna, że jest inaczej zostaniemy obciążeni nie tylko samą kwotą mandatu, ale także kosztami postępowania sądowego, które pierwszą kwotę mogą nawet kilkukrotnie przewyższyć. 

Zanim mandat się przedawni, jego ściąganiem może zajmować się komornik lub naczelnik urzędu skarbowego. Może on potrącić wartość mandatu z naddatku podatkowego lub potocznie mówiąc "zająć konto". 

Parkowanie. 

Z prawnego punktu widzenia brak opłaty za pobyt na parkingu nie jest określany jako mandat. Jest to należność cywilnoprawna. W tym przypadku okres przedawnienia wynosi pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaistniała opisana sytuacja.

Autobus, tramwaj lub pociąg.

Przepisy dotyczące kar za brak biletu w komunikacji miejskiej możemy znaleźć w ustawie Prawo Przewozowe. W przypadku kary za jazdę komunikacją miejską bez biletu roszczenia przewoźnika względem nas mogą trwać przez rok po ostatecznej dacie do zapłaty wyznaczonej przez przewoźnika. Dzieje się tak pod warunkiem, że nie zostało wszczęte postępowanie sądowe. Gapowicz będzie miał możliwość powołać się na zarzut przedawnienia i odchylić się od zapłaty kary. Jeśli jednak zostaną wszczęte kroki i zostanie uprawomocniony wyrok, okres przedawnienia przedłuża się do dziesięciu lat.