Przedawnienie długu u komornika

Przedawnienie długu u komornika to popularny przedmiot dociekań: czy komornicy mogą w ogóle egzekwować przedawniony dług? Niestety, jest to możliwe. Z analizy wynika, iż kancelarie komornicze uginają się od przedawnionych długów. Można jednakże temu zapobiec – pomimo iż gdy wierzyciel jedynie złoży wniosek egzekucyjny z tytułem wykonawczym, komornik jest zobligowany do wszczęcia egzekucji. Należy nadmienić, iż komornicy nie są upoważniani do oceny zasadności lub wymagalności obowiązku, gdy tenże został objęty tytułem wykonawczym. Komornikowi nic więc do tego, czy dług, jaki egzekwuje, jest przedawniony, lub też nie.

Mało tego – organ wykonawczy nie jest także zaopatrzony w wiedzę co do tytułu, z jakiego zobowiązanie zadłużonego pochodzi. Jedyne, co obchodzi komornika, to fakt, czy wniosek egzekucyjny spełnia formalne wymagania. Więc sprawdza chociaż tę kwestię. Dłużnicy są jednakże w stanie bronić się przed przedawnionym długiem. Potrzebne jest w tym celu powództwo przeciwegezekucyjne. Wytacza się je przed najbliższym sądem. Sąd nie ma obowiązku sprawdzania z urzędu zarzutu przedawnienia. To dłużnik musi zatem wykazać inicjatywę. Przedawnienie nie oznacza, iż długu już w ogóle nie ma. Świadczy wyłącznie o tym {(oraz|(a} aż), iż kiedy minie ustalony, wynikający z ustawy czas, wierzyciel nie ma już prawa do przymusowej egzekucji takiego długu. Tutaj przychodzi czas na garść istotnych faktów: gdy roszczenie potwierdzone jest orzeczeniem sądowym (prawomocnym), przedawnia się ono po dziesięciu latach od uprawomocnienia. Wyjątkiem od zasady są jednakże odsetki, jakie zostały określone w orzeczeniu. Termin przedawnienia takich odsetek to trzy lata. Jeśli wierzyciel składa do komornika wniosek o rozpoczęcie egzekucji, gdy wyżej wymienione terminy upłyną, osoba zadłużona otrzymuje szansę obrony przed egzekucją. Zrobi to, kiedy wytoczy powództwo przeciwegzekucyjne. Innymi słowy, kiedy będzie w ten sposób domagać się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego – właśnie z racji przedawnienia należności lub chociażby jedynie odsetek. Pierwsza istotna rzecz: taki zarzut przedawnienia długu należy złożyć do sądu – jego odbiorcą nie ma być komornik sądowy. Inna, identycznie istotna: kiedy dług się jednak spłaci, nie zwracając uwagi na fakt, iż być może został przedawniony, nie można niestety domagać się zwrotu pieniędzy.

Przedawnienie długu bankowego


Gdy mówimy o przedawnieniu długu bankowego, możemy mieć na myśli dwie tak naprawdę różnorodne rzeczy. Może chodzić albowiem o sprawę debetu na koncie bankowym, lecz także o wykorzystany (lub chociażby przekroczony) limit dostępny na karcie kredytowej. Każdy z tychże dwóch typów roszczeń ma odrębną specyfikę, i co za tym idzie, dotyczą ich różne terminy przedawnienia. Gdy w grę wejdzie przedawnienie debetu na koncie, odnosi się do tego art. 731 Kodeksu Cywilnego. Odnajdziemy w nim informację, że roszczenie, jakie pochodzi z umowy rachunku bankowego, przedawnia się wraz z upływem dwóch lat. Debet na koncie kwalifikuje się do roszczeń, jakich źródłem jest umowa rachunku bankowego. To sedno. Nie wolno przy tym zapomnieć, iż przedawnienie liczy się od czasu wymagalności debetu. Jest nim chwila, na jaką przypada konieczność zapłacenia debetu, nie zaś chwila powstania tego debetu na koncie! Całkowicie odmienną sprawą jest natomiast limit kredytu na karcie kredytowej. Taką kartę przyznaje się albowiem w ramach stałej umowy o kredyt. Jest więc pewne, iż nie ma mowy o roszczeniu pochodzącym z umowy rachunku bankowego. Aby określić, jak wygląda termin przedawnienia bankowego kredytu, musimy sięgnąć do art. 117 Kodeksu cywilnego. Tenże stanowi, iż termin przedawnienia roszczeń dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej to trzy lata. Również i w obecnej sytuacji – tak samo jak w razie każdego typu roszczenia – bieg przedawnienia długu liczy się od chwili, w jakiej nastąpiła wymagalność kredytu.

Przedawnienie długu w ZUS


Długi w ZUS obejmuje pięcioletni okres przedawnienia, lecz co istotne, nie jest ono koniecznie identyczne z ustaniem zobowiązania. To dlatego, iż bieg przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany. Kiedy występuje zawieszenie, obliczanie biegu przedawnienia zostaje przerwane. Gdy czas zawieszenia zakończy się, bieg doczekuje się kontynuacji.

Publish modules to the "offcanvs" position.