Czy komornik może zająć najniższą krajową?

Czy komornik może zająć najniższą krajową?


To pytanie, jakie stawia sobie obecnie dużo osób borykających się z kłopotami finansowymi. Dzieje się tak dlatego, iż duża liczbę ludzi czynnych na rynku pracy zarabia 1460 złotych netto. Na szczęście osoby te nie muszą obawiać się tego, iż ich wypłata zostanie obniżona przez komornika. Według aktualnych przepisów prawnych, całkowita kwota wolna jest od zajęć komorniczych. Zasada ta obowiązuje wszystkich, na jakich ciąży przymus spłaty długu, pożyczki lub tzw. chwilówki. Trochę odmiennie wygląda sytuacja tychże osób, jakie muszą płacić alimenty na rzecz byłego współmałżonka albo dzieci. W wypadku tychże zobowiązań urzędnik ma prawo zająć kwotę 876 złotych, więc równoważność 60 procent całkowitego wynagrodzenia. Najistotniejsze jest jednakże to, iż osoby wolne od tego obowiązku mogą być spokojne. One zachowają całą swoją wypłatę, ponieważ taki zapis przygotowany został przez legislatora. jakiej większa owej, jaka Kilka lat temu środki zabezpieczone przed ingerencją komornika wynosiły niecałe 1336 złotych netto.

Najniższa krajowa a komornik


Należałoby nadmienić o tym, które akty odnoszą się do osób, jakie zatrudnione są na podstawie umowy o pracę na niepełny etat. W ich wypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego jest odpowiednio zmniejszona. Jest równomiernie niższa we współzależności od części etatu. Jeszcze odmiennie jest w wypadku tychże pracowników, jacy podpisali z pracodawcą umowę cywilno-prawną. Oni mają ustawowo zapewnione wynagrodzenie w wysokości 13 złotych brutto za godzinę pracy. Zakładając, iż osoby te pracują 8 godzin dziennie, wtedy ich comiesięczna pensja wynosi 1635 złotych netto. Niestety, cała ta kwota może zostać przekazana na spłatę wierzycieli. Wszelkie zebrane środki mogą być zajęte na tenże właśnie cel. Dzieje się tak dlatego, iż nie istnieje kwota wolna od zajęcia w wypadku umowy-zlecenia. Tym samym osoba zatrudniona na owej podstawie nie jest chroniona prawnie. Może zostać odebrane jej całe wypracowane wynagrodzenie. Sytuacja wygląda jednakże odmiennie, kiedy przedstawiane źródło utrzymania jest jedynym. Wtedy, gdy zatrudnienie ma charakter stały (wynagrodzenie wypłacane jest z jednakową częstotliwością) komornik może zastosować reguły, jakie działają w wypadku umowy o pracę. Tym samym gromadzone na koncie środki są w całości bezpieczne. Jednak należy pamiętać o tym, iż w wypadku takiej formy zatrudnienia należy wystosować do urzędnika sądowego stosowne zaświadczenie. Należy w nim umotywować, iż otrzymywane pieniądze pozwalają tylko na osiągnięcie przynajmniej egzystencjalnego.

Komornik a najniższa krajowa


Pewne poprawki w obszarze kwot zajmowanych przez komornika sądowego ustalono także w wypadku emerytur oraz rent. Trzeba bowiem pamiętać, iż one – identycznie jak wynagrodzenie za pracę – stanowią główne źródło utrzymania. W ich wypadku jest jednakże tak, iż wolne od zajęcia komorniczego jest 75% otrzymywanej wypłaty. Zapis tenże wszedł w życie od 1 lipca 2017 roku. Do owego dnia, według naszego ustawodawstwa, wolne od obciążeń było tylko 50% udzielanego świadczenia. Za te modyfikacje odpowiada ustawa podpisana przez prezydenta RP w dniu 15 grudnia 2016 roku. To właśnie ona, połączona ze wzrostem minimalnych emerytur oraz rent spowodowała, iż osobom starszym łatwiej będzie uporać się ze zobowiązaniami pieniężnymi względem wierzycieli.

Ile z pensji może zabrać komornik za niezapłacone alimenty?


W wypadku długów alimentacyjnych limit kwoty wolnej od potrąceń jest mniejszy oraz sięga 40% kwoty otrzymywanego wynagrodzenia. Legislator postanowił w tenże sposób uchronić interesy dzieci, dla jakich chociażby małe kwoty uzyskiwane w czasu egzekucji mogą mieć kluczowe znaczenie. Dlatego także nie ma tu wykorzystania zasada, według jakiej wolna od egzekucji jest kwota minimalnego wynagrodzenia. Komornik może zająć takiemu dłużnikowi 60% wynagrodzenia. W wypadku umowy o pracę za „minimalną krajową” będzie to kwota 840 zł brutto / 612 zł netto. Poniżej owej kwocie komornik nie może egzekwować nawet za długi alimentacyjne.