Instytucje pomagające spłacać długi

 Długi mają ogromny wpływ na nasze życie, zmieniają relacje międzyludzkie, rozbijają rodziny, niszczą zdrowie. Życie osób zadłużonych skupia się na jednym celu: pozyskiwaniu kolejnych środków. Każda myśl krąży tylko wokół pieniędzy i rosnącego długu. Tematem rozmów staje się wyłącznie sposób na przeżycie kolejnego miesiąca. Dłużnikowi towarzyszy nieustanny stres a co za tym idzie pogarsza się zdrowie fizyczne i psychiczne. Dłużnik powoli izoluje się od świata zewnętrznego, traci przyjaciół i radość życia. Zamyka się w czterech ścianach a izolacja potęguje jeszcze odczucie beznadziejności starań. Brak nadziei robi się dojmujący a problemy narastają. Taka osoba pozostawiona sama sobie często wybiera dramatyczne rozwiązania. 

Instytucje pomagające spłacić długi

Wbrew przekonaniu o beznadziejności walki z długami, gdy zamiast pieniędzy posiada się tylko długi, można znaleźć instytucje i rozwiązania pomagające spłacić długi. Zawsze najlepiej zacząć od instytucji specjalizujących się w oddłużaniu. To najczęściej kancelarie prawnicze specjalizując się wyłącznie w usłudze oddłużania. Oczywiście nie każdą sprawę można wygrać, jednak na rynku można znaleźć kancelarie, które chwalą się skutecznością na poziomie 70-80%. Ich praca polega przede wszystkim na sprawdzeniu legalności obciążania klienta długiem. To wbrew pozorom ważny początek, szczególnie teraz, gdy stykamy się wszędzie wręcz z agresywnymi chwilówkami czy parabankami prowadzącymi ofensywną sprzedaż kredytów. W wielu przypadkach kancelarie wygrywają kolejne sprawy o niesłuszne naliczanie odsetek czy nieprawidłowo wystawiane nakazy zapłaty. Walczą też z komornikami. 

Skuteczne negocjacje  

Kancelarie prawnicze głęboko wnikają w treść umów dłużnika. Daje im to podstawę do negocjacji w jego imieniu z wierzycielami. Bardzo często negocjacje kończą się redukcją zobowiązań, czasem znajdują finał w sądzie. Zawsze prawnicy dokonują szczegółowej analizy zadłużenia i szukają rozwiązań na korzyść klienta. Jeżeli trafi się na doświadczoną kancelarię, a przede wszystkim z taką powinno się współpracować, szanse na zminimalizowanie długu czy zmianę warunków jego spłaty są bardzo duże. Prawnicy kancelarii prawniczych zajmujących się oddłużaniem prowadzą swojego klienta często aż na salę sądową występując w jego imieniu. Dzięki temu dłużnik nie musi doświadczać jeszcze takiego stresu. Warto pamiętać, że dłużnik, bez względu na kwotę zadłużenia, nie musi pozostawać sam ze swoim problemem. 

Oczywiście usługa oddłużania kosztuje, ale każda kancelaria o takim przedmiocie działalności zdaje sobie sprawę, że gdyby klient miał pieniądze to nie miałby długów. Dlatego zawsze warto rozmawiać, również o wynagrodzeniu. 

Firmy windykacyjne spłacające długi

Inną opcją spłaty długu jest wystawienie go na sprzedaż. Działa ona jednak tylko w określonych okolicznościach. Jeżeli wierzyciel otrzymuje wiadomość o braku możliwości odzyskania długu, bo dłużnik po prostu nie żadnego majątku, nie ma też wynagrodzenia do zajęcia, wierzyciel pozostaje bezradny. Wówczas firma windykacyjna będąca właścicielem funduszu sekurytyacyjnego może odkupić dług, ale nie od dłużnika tylko od pierwotnego wierzyciela. Dłużnik nagle przestaje mieć jakiekolwiek zobowiązania i relacje ze swoim pierwszym wierzycielem. A firma windykacyjna kupuje dług, który dłużnik będzie musiał mu spłacić ,ale na zupełnie nowych warunkach, korzystnie wynegocjowanych. Zmniejszenie długu jest tak znaczące, że opłaca się wszystkim. Pierwotnemu wierzycielowi, ponieważ otrzyma chociaż część długu, którego w innym wypadku, by nie odzyskał. Firmie skupującej dług, ponieważ wysokość rat zostaje ustalona na poziomie przynoszącym jej zysk oraz dłużnikowi, który będzie spłacał dług na poziomie swoich możliwości. 

 Najważniejszą radą, jaką można dać każdemu dłużnikowi jest - nie panikować!. Złożoność rynku finansowego zawiera narzędzia przydatne każdemu, również dłużnikowi borykającemu się ze spłatą przerastającego go długu. Warto poświęcić trochę czasu i mieć odwagę walczyć.