Co może windykator chwilówki?

 Decyzja o zaciągnięciu pożyczki zawsze powinna wiązać się z przekalkulowaniem rzeczywistych kosztów i upewnieniem się, czy jesteśmy w stanie terminowo spłacić zaciągnięty dług. Należy pamiętać, że każde opóźnienie w spłacie chwilówki to kolejne koszty, które również trzeba będzie ponieść. Jeśli opóźnienie jest długotrwałe narażamy się na proces windykacyjny. Za wszelką cenę, trzeba uniknąć postępowania windykacyjnego, ponieważ zazwyczaj jest to proces długi i skomplikowany i bardzo stresujący. Jak przebiega windykacja chwilówki, czego się spodziewać?

Przed rozpoczęciem rzeczywistej windykacji.

Do windykacji nie dochodzi natychmiast. Windykacja poprzedzona jest procedurą upominawczą. Dłużnik otrzymuje ponaglenia do spłaty zobowiązania. Monity mogą mieć różną formę i są płatne. Dla dłużnika bardzo uciążliwe są telefony od danego działu windykacji. Takich telefonów możemy odebrać nawet kilka dziennie, nawet jeśli mamy jeden dług u danego wierzyciela.

Jest to bardzo stresujące, dla wielu dłużników. Obecnie ten proces upominania się o należności, przed uruchomieniem windykacji trwa około 2-3 miesiące.

Jak przebiega windykacja?

Windykacja jest zbiorem czynności prawnych, procesowych i faktycznych, które mają na celu pomóc wierzycielowi odzyskać zaciągnięty u niego dług. Jak widać jest to pojęcie bardzo ogólne. Windykacja może przyjąć jedną z dwóch form: polubowną lub sądową. Pierwsza z form najczęściej prowadzona jest przez dział windykacji w danej firmie pożyczkowej lub przez wynajętą firmę zewnętrzną trudniąca się odzyskiwaniem długów. Poza wcześniej wspomnianymi monitami, firma pożyczkowa najczęściej oddaje również dług do firmy windykacyjnej, która dysponuje pracownikiem terenowym. Niestety taka wyspecjalizowana firma windykacyjna ma o wiele wyższą skuteczność. Bardzo często swoimi działaniami doprowadza do porozumienia między stronami konfliktu.

Jak działają firmy windykacyjne?

Celem częstego telefonowania z przypomnieniem o terminie spłaty długu jest często chęć wzbudzenie u klienta strachu przed kolejnymi konsekwencjami oraz nakłonienie go do jak najszybszego spłacenia długu Niestety, pożyczkobiorca musi liczyć się z możliwą wizytą windykatora (którego nie ma obowiązku wpuszczać do domu), ale również na to, że o długu dowie się rodzina, znajomi, współpracownicy i sąsiedzi, ponieważ bardzo często także z tymi osobami kontaktuje się firma windykacyjna. Takie działanie ma na celu wywołanie poczucia wstydu u dłużnika. Windykatorzy bardzo skutecznie umieją wyegzekwować należność. Takie działania się zdarzają, pomimo tego iż są prawnie zakazane. Według prawa, windykator ma bezwzględny obowiązek zachować w tajemnicy wiadomości o długu, natomiast dłużnik ma prawo do zgłoszenia na policji o nielegalnych praktykach firmy windykacyjnej. Należy wiedzieć, że windykator nie ma szczególnych uprawnień, dzięki którym mógłby skutecznie zmuszać dłużnika do oddania pieniędzy. Windykator musi bezwzględnie działać zgodnie z prawem. Niestety bardzo częsta możemy spotkać się z bezprawnym postępowaniem windykatorami.

Jak postępować z windykatorem?

Nie należy unikać spotkania z windykatorem i udawać nieobecności w domu. Współpraca jest jedyną drogą do uwolnienia się od długów, mamy szanse, by kwotę długu rozłożyć na mniejsze raty. Większość firm windykacyjnych jest otwarta na negocjację. Instytucjom pożyczkowym również zależy na pojednawczy rozwiązaniu problemu, bez ingerencji sadowej.

Co może firma windykacyjna, a czego jej nie wolno robić ?

 

1. Windykator nie może wejść do mieszkania lub domu bez wyraźnej zgody ze strony dłużnika.

Windykator nie może użyć środków przymusu wobec dłużnika, nie wolno mu korzystać z pomocy policji, aby wejścia do Twojego domu. Jeśli siłą wchodzi do domu to dopuszcza się przestępstwa - naruszenia miru domowego.

2. Windykator nie może użyć siły podczas dokonywania eksmisji z mieszkania.

Jeśli windykator dopuszcza się użycia przemocy fizycznej, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ponieważ narusza prawo o nietykalności cielesnej.

3. Windykator nie może bez wyraźnej zgody dłużnika zabierać rzeczy stanowiących jego własność. Jeśli windykator siłą zabiera własność dłużnika może być posądzony o kradzieży lub rozboju.

4 Zajęcie konta bankowego może nastąpić wyłącznie w związku z wyrokiem sądowy, dotyczy to również zajęcia renty, emerytury lub pensji.

5 Windykator nie ma prawa informować rodziny, bliskich, pracodawcy o długach wierzyciela, takie działanie można uznać za uporczywe nękanie.

6 Dane osobowe dłużnika są chronione. Windykator ma do nich ograniczony dostęp, jeśli sam nie podasz swoich dokładnych danych, nikt nie może Cie do tego zmusić.