Odstąpienie od umowy pożyczki

Odstąpienie od umowy pożyczki to przywilej jaki każdy z Nas winien przemyśleć, kiedy pojawią się jakieś wątpliwości po wzięciu pożyczki albo chwilówki. Dokładniej rzecz ujmując, mamy 14 dni na zrezygnowanie z pożyczki. Nierozważne zaciągnięcie zobowiązania albo gwałtowna zmiana naszej kondycji finansowej mogą przydarzyć się zawsze, należałoby wówczas wiedzieć jak przygotować pismo do spółki pożyczkowej lub banku, żeby nasza prośba została rozpatrzona pozytywnie!


Co to jest odstąpienie od umowy pożyczki?


Zacznijmy od pierwszej rzeczy, więc wyjaśnienia, czym w ogóle jest odstąpienie od umowy. To wypowiedzenie przez klienta nawiązanego porozumienia o udzielenie zobowiązania pieniężnego, którego ważna dokonać w ciągu 14 dni od chwili zawarcia umowy.

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy pożyczki


Takie prawo daje nam ustawa o kredycie konsumenckim. Dotyczy ono każdej sytuacji, kiedy osoba fizyczna zaciąga pożyczkę na cele nie połączone z wykonywaną działalnością gospodarczą od podmiotu, jaki udziela takich pożyczek w celach zarobkowych. Taka pożyczka określana jest kredytem konsumenckim. Nie ma znaczenia, czy pożyczyliśmy pieniądze w banku, w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej lub w innej firmie finansowej prowadzącej działalność w obszarze oferowania pożyczek. Dotyczy to także zatem wszystkich parabanków, jednostek udzielających tzw. „chwilówek”. Co więcej, nie musimy się tłumaczyć dlaczego chcemy odstąpić od umowy. Pożyczkodawca nie ma prawa pytać, czy znaleźliśmy atrakcyjniejszą ofertę, odziedziczyliśmy spadek, wygraliśmy na loterii lub po prostu zmieniliśmy decyzję. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu pisemnego wniosku opatrzonego osobistym podpisem. Firma, w jakiej zaciągnęliśmy zobowiązanie ma obowiązek zapewnić nam wzór takiego wniosku w chwili, kiedy zawieramy umowę pożyczki. Musi się na nim znaleźć adres oraz nazwa pożyczkodawcy. Z jednej strony ma to informować pożyczkobiorcę o przysługującym mu prawie, a z kolejnej strony ma być dla niego ułatwieniem, jeśli chciał z tej możliwości skorzystać. Dokument potwierdzający chęć odstąpienia od umowy najlepiej złożyć bezpośrednio w siedzibie kredytodawcy oraz osiągnąć potwierdzenie tego faktu na kopii wniosku, aby nie było żadnych konfliktów, lub dokument został wniesiony w terminie. Wątpliwości takie mogą się zdarzyć, jeśli nie można było dobrze określić dnia wystosowania wniosku o odstąpienie od umowy (np. z powodu nieczytelnego stempla pocztowego na przesyłce).

Ile kosztuje odstąpienie od umowy?


Nie ponosisz wydatków odstąpienia od umowy, np. dodatkowych opłat lub prowizji z owego tytułu. Firmy finansowe nie mogą także wymagać tzw. odstępnego, jakie może się pojawiać przy okazji odstępowania od odmiennych typów umów. Co więcej, gdyż odstąpienie od umowy znaczy, iż chcesz przywrócenia sytuacji sprzed jej zawarcia, firma finansowa ma obowiązek zwrócić ci prowizje oraz opłaty, jakie pobrała z tytułu udzielenia pożyczki lub kredytu. Nie oznacza to jednakże, iż odstąpienie nie wiąże się z żadnymi wydatkami lub przeszkodami dla klienta. Musisz oddać bankowi albo instytucji pożyczkowej odsetki za czas korzystania z pożyczonych pieniędzy między podpisaniem a odstąpieniem od umowy (np. przez 7 lub 10 dni). Nie należy chyba dodawać, iż musisz także oddać bankowi całą sumę pożyczki albo kredytu za jednym zamachem.

Różnica między odstąpieniem od umowy a rozwiązaniem umowy pożyczkowej


Odstąpienie to coś innego aniżeli rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy, pomimo iż w naturalnym języku wielokrotnie używa się tychże pojęć zamiennie. Rozwiązanie umowy występuje na skutek porozumienia stron. Może się wydarzyć w dowolnym czasie trwania umowy, gdy strony się na to zgodzą. Z kolei rozwiązanie umowy różni się od odstąpienia czymś innym. Dotyczy przyszłości. Nie „cofa wydarzeń”. Na dodatek możesz jednostronnie rozwiązać umowę w dowolnym czasie, lecz konsekwencje mogą być uciążliwe (np. kary umowne, opłaty dodatkowe). Odstąpienie od umowy, z jakiego w wypadku umów o pożyczkę albo kredyt możesz skorzystać przez 14 dni od jej podpisania, dotyczy przeszłości.