Co to jest konsolidacja?

Co to jest konsolidacja?

Dla kogo kredyt konsolidacyjny?

Według danych podawanych przez Krajowy Rejestr Dłużników zadłużenie Polaków w ostatnich latach zwiększyło się trzykrotnie. Szczególnie zadłużone są osoby w wieku pomiędzy 36 a 59 rokiem życia. Muszą one łącznie oddać 28,5 mld zł. Przyczyn tak dużego zadłużenia jest wiele i mają one charakter często bardzo złożony, ale przede wszystkim sprzyja im nieustanny wzrost konsumpcji, życie ponad stan i nadmiar kredytów, jakie Polacy zaciągają w bankach. Rosnąca popularność pożyczek krótkoterminowych i łatwość ich pozyskiwania dodatkowo napędza spiralę zadłużeń. Na liście KRD znajduje się osoba, rekordzista wśród dłużników, mająca do oddania 45,3 mln.

Konsolidacja kredytów, co to jest?

Termin konsolidacja funkcjonuje w wielu dziedzinach naszego życia, zawsze jednak posiada zbliżone znaczenie. Konsolidować, czyli spajać, umacniać, jednoczyć i łączyć. Jednym słowem konsolidować oznacza działać w taki sposób, aby doprowadzić do wewnętrznej spójności jakiejś grupy czy struktury a efektem tych działań jest zawsze integracja. 

Ten sam mechanizm funkcjonuje w bankowości i oznacza połączenie dwóch lub więcej wcześniej zaciągniętych pożyczek i stworzenie z nich jednego większego długu, ale przy ujednoliceniu stopy procentowej, terminów spłaty i wszelkich innych warunków. 

Kredyt konsolidacyjny, na skutek działań konsolidacyjnych, staje się spójnym, jednym kredytem celowym powstałym dla spłaty dotychczasowych, zróżnicowanych zobowiązań. 

Czy kredyt konsolidacyjny jest korzystny dla pożyczkobiorcy?

Decydując się na podjęcie starań o konsolidację swoich kredytów należy dokładnie rozważyć strukturę całego swojego zadłużenia. Nie zawsze bowiem warto łączyć wszystkie pożyczki, być może korzystniej dla konsumenta będzie wyłączyć z kredytu konsolidacyjnego niektóre zadłużenia i spłacać je na starych warunkach. Nie ma bowiem obowiązku łączenia wszystkich swoich zadłużeń. 

Do kredytu konsolidacyjnego można włączać wszystkie rodzaje zaciągniętych pożyczek. Mogą to zatem być kredyty mieszkaniowe, gotówkowe, zaciągnięte na kupno samochodu, ratalne, ale też debety i limity na kartach debetowych i kredytowych. 

Mechanizm kredytu konsolidacyjnego

Gdy decyzja o podjęciu starań o konsolidację kredytu został ostatecznie podjęta należy do wybranych przez siebie banków złożyć zunifikowane zapytanie kredytowe. Każdy z banków wystosuje odpowiedź, którą również należy rozważyć indywidualnie i ostatecznie podjąć decyzję o opłacalności całego przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że żaden z banków nie przekazuje konsumentowi "żywej gotówki", by ten samodzielnie spłacił swoje zadłużenia. To nie tak działa. Bank, który zdecyduje się na udzielenie kredytu konsolidacyjnego sam zamraża zobowiązania konsumenta u wszystkich wierzycieli. Po połączeniu wszystkich zadłużeń konsument spłaca swój dług do jednej instytucji, najczęściej jest to bank, chociaż nie wyłącznie, na zasadzie comiesięcznej spłaty kolejnych rat.

Podstawowa korzyć dla konsumenta to:

  • wydłużenie okresu spłaty kredytu, dzięki czemu miesięczna rata może być naprawdę dużo niższa niż suma wcześniejszych obciążeń

Podstawowa wada tego mechanizmu to:

  • wydłużenie okresu spłaty co oznacza, że rośnie całkowity koszt kredytu

Ważąc obie cechy kredytu konsolidacyjnego wydaje się, że dla konsumenta zagrożonego utratą płynności finansowej czy nawet bankructwem konsumenckim powiększenie sumaryczne kosztów kredytu jest cechą mało istotną, a kredyt konsolidacyjny umożliwia w miarę bezpieczne funkcjonowanie i odzyskanie wiarygodności finansowej. 

Kiedy wystąpić o kredyt konsolidacyjny?

Poszukując instytucji finansowej, która udzieli kredytu konsolidacyjnego warto to zrobić jak najwcześniej, czyli wtedy, gdy przychodzi otrzeźwienie i realna świadomość nadchodzącej katastrofy. Bo gdy katastrofa puka już do naszych drzwi najprawdopodobniej żaden bank nie udzieli takiego kredytu. Dlatego należy rozpocząć o niego starania jeszcze wtedy, gdy udaje nam się w  miarę spłacać długi, ale wiemy, że nie będzie to możliwe przez cały okres zadłużenia.