Jak komornik może dowiedzieć się o spadku?

W jaki sposób komornik może się dowiedzieć o spadku?

W dobie powszechnego dostępu do usług finansowych - kredytów ratalnych i konsumenckich, pożyczek czy innych form zdobywania funduszy na różnorakie cele, rośnie również niestety zjawisko niespłacanych długów. Opóźnienie w terminie płatności rachunków, pominięcie raty kredytu czy nierozważne podpisanie umowy pożyczki na jaką nie stać danego konsumenta wiąże się z powstaniem długu. Jeżeli nie zostanie on uregulowany, sprawa może trafić do sądu, który wyda nakaz zapłaty, ostatecznie przekazany do komornika. Jego zadaniem jest dokonanie egzekucji długu, poprzez zajęcie środków majątkowych dłużnika, do których również należeć będzie spadek. W jaki sposób komornik może się o nim dowiedzieć?

Co jest przedmiotem spadku?

To, czy i jak szybko komornik dowie się o spadku, może zależeć od kilku czynników. Jeżeli dług nie jest wysoki, a jego egzekucja wydaje się być możliwa, komornik raczej nie będzie szukał informacji o spadku. Kiedy jednak istnieją problemy z egzekucją długu, albo też jest on bardzo wysoki i jego ściąganie na przykład z wynagrodzenia trwałoby bardzo długo albo byłoby wręcz niemożliwe do zakończenia w rozsądnym czasie, komornik może szukać innych źródeł. To głównie od jego dociekliwości zależy, czy je znajdzie.

Jeżeli przedmiotem spadku jest nieruchomość, a spadek zostanie przeprowadzony w sądzie i uregulowane prawa własności zostaną wpisane do ksiąg wieczystych - co notabene jest obowiązkowe po przeprowadzeniu spadku w celu zakończenia procesu nabycia własności, komornik ma prawo uzyskać informacje z ksiąg wieczystych o własności dłużnika i dokonać zajęcia. Podobnie, informacje o przeprowadzonym spadku komornik może uzyskać również w sądzie. Jeżeli księgi wieczyste prowadzone są już w sposób elektroniczny, istnieje centralna ich ewidencja, umożliwiająca sprawdzenie wpisów także w innych miejscowościach w Polsce.

Zatem w przypadku przeprowadzonego postępowania spadkowego jeżeli tylko komornik będzie miał przesłanki, by dowiadywać się, czy dłużnik otrzymał jakiś spadek, to uzyska komplet informacji, zarówno o wspomnianych nieruchomościach, jak i przedmiotach czy pojazdach nabytych w spadku. Dodatkowo, informacje o nabytych w ten sposób pojazdach będą jeszcze widniały w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Jeżeli spadek nie został przeprowadzony

Wydawać by się mogło, że w sytuacji gdy sprawa spadkowa nie została założona w sądzie i spadkobierca-dłużnik nie uzyskał formalnie jeszcze spadku, to jego część jest "bezpieczna". Teoretycznie nie ma obowiązku wnoszenia o przeprowadzenie spadku w konkretnym terminie od śmierci spadkodawcy - istnieją nie przeprowadzone od nawet 40 lat spadki. W takim przypadku na przykład dom formalnie pozostaje właściwie przez ten czas bez właściciela, a osoby w nim mieszkające czy zameldowane mogą trwać dalej, o ile nie są im potrzebne zgody formalne na przykład na przebudowę.

Są jednak pewne wyjątki jeżeli chodzi o konieczność przeprowadzenia spadku, które komornik może wykorzystać. Przeprowadzając swego rodzaju wywiad wśród rodziny, sąsiadów czy okolicy zamieszkania dłużnika, może on zdobyć informacje o śmierci bliskiej osoby. Dociekliwi komornicy mają na to liczne sposoby. W takiej sytuacji, jeżeli ustawowo dłużnik dziedziczy po zmarłym, a ruchomości bądź nieruchomości są atrakcyjne finansowo i dział spadku dłużnika nie jest zbytnio rozdrobniony - wierzyciele mogą złożyć wniosek do sądu o przeprowadzeniu spadku w celu uregulowania własności prawnej i umożliwienie przeprowadzenia egzekucji.

Podsumowując, komornicy mają dość szerokie prawa wglądu do dokumentów różnorakich instytucji, w których mogą znajdować się informacje spadkowe. Działania komornika w celu odzyskania długu mogą być wieloaspektowe, zwykle wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Dokładnie przeprowadzone wywiady dociekliwym komornikom mogą pomóc w ustaleniu, że dłużnikowi należy się spadek. Jeżeli dłużnik posiada w otoczeniu osoby, które mają informacje o jego spadku oraz długach, to czasami zdarza się nawet, że składają one donosy do wierzyciela.