Ile komornik może zająć z konta?

Ile komornik może zająć z konta?

Długo niespłacone zadłużenie skutkuje pojawieniem się komornika. Najlepszym sposobem jest niedopuszczenie do takiej sytuacji. Najwięcej osób, które doświadczają obecności komornika, jest wśród ludzi, którzy wpadli w spiralę kredytów. Komornik będzie tak długo pobierał pieniądze od dłużnika, aż zostanie spłacona cała kwota i należne odsetki oraz dodatkowe koszty. Jaką kwotę może zająć komornik, na czym polegają ograniczenia?

 

Czy kwota zajmowana przez komornika zależy od wielkości zadłużenia?

Bez względu na to, jak duża jest kwota długu, komornik nie może pozbawić danej osoby wszystkich środków do życia. Również liczba zadłużeń nie wpływa na to, ile pieniędzy komornik pobierze z konta dłużnika. Jednak bardzo ważne jest to, czy dług ma charakter alimentacyjny oraz czy dana osoba jest zatrudniona o pracę czy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Istotne jest to, iż komornik może zajmować pieniądze otrzymywane przez dłużnika z różnych źródeł. 

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Wbrew wielu opiniom, kwota wolna od zajęcia komorniczego nie jest stała. Ulega ona zmianie w zależności od minimalnej płacy brutto jaka obowiązuje w danym roku. Wraz z jej wzrostem, zmienia się kwota, którą komornik musi pozostawić na koncie dłużnika. Zapis ten dotyczy osób pracujących na umowę o pracę.

Komornik nie może zająć kwoty mniejszej, lub równej najniższej krajowej dłużnika, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Nie oznacza to jednak tego, iż każda kwota powyżej najniższej krajowej pozostaje do dyspozycji komornika. Graniczną wartością jest 50% dochodów. Są jednak wyjątki, jakie należy mieć na uwadze. 

Kwota wolna od zajęcia komorniczego nie dotyczy umów cywilnoprawnych. A więc komornik może zająć cały dochód dłużnika pochodzący z umowy zlecenia, albo umowy o dzieło.

Dług alimentacyjny - jaką kwotę może zająć komornik?

Jeśli chodzi o zajmowanie należności alimentacyjnych, komornik może przejąć 60% pensji danej osoby. Nie dotyczy to niektórych przypadków. W sytuacji, gdy alimenty są zaległe, komornik może zająć nawet całą pensję. Mówi o tym art. 1083 § 2 k.p.c. W postępowaniu egzekucyjnym zaległych alimentów komornik może zająć wszystkie środki znajdujące się na koncie bankowym danej osoby.

 

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2018 i 2019 roku.

Obecnie kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 1575 zł (ze względu na to, iż minimalna krajowa wynosi 2100 zł. brutto). Jednak już od stycznia minimalna krajowa ma wynosić więcej. Obecnie mówi się o kwocie 2220 zł brutto, a więc komornik będzie musiał zostawić na koncie 1613 zł.

Co podlega zajęciu komorniczemu?

Poza pensją komornik może także zająć część pieniędzy otrzymywanych ze świadczenia rehabilitacyjnego, czy zasiłku (opiekuńczego, wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego). Zasiłki chorobowe podlegają zajęciu na poziomie 25%, a w przypadku alimentów 60%. Przy czym świadczenia z ZUS podlegają zajęciom nie procentowym, a kwotowym. Przynajmniej do końca lutego 2019 renty i emerytury będą podlegały kwotom wolnym od potrąceń komorniczych w wysokości:

 

  • 500 zł przy kwotach zajmowanych na rzecz alimentów
  • 200 zł  gdy należność dotyczy znajdowania się danej osoby w zakładach: opiekuńczych, opieki społecznej, pielęgnacyjnych
  • 825 zł przy długach niealimentacyjnych, zajmowanych na podstawie tytułów wykonawczych

 

Warto mieć świadomość tego, jaka kwota podlega zajęciu przez komornika. W najgorzej sytuacji znajdują się osoby pracujące na umowę zlecenie lub osiągające przychody na podstawie umowy o dzieło. Istnieje jednak możliwość ubiegania się o zmniejszenie zajęcia komorniczego jeśli tego typu zarobki stanowią jedyną formę utrzymania danej osoby. W tym przypadku należy zwrócić się bezpośrednio do komornika. Należy wypełnić wniosek z prośbą o zastosowanie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Przy czym to dłużnik zobowiązany jest do tego, aby udowodnić, iż kwoty dochodu pochodzacego z umów cywilnoprawnych stanowią jedyny przychód. Wzór takiego oświadczenia można znaleźć na wielu stronach internetowych.