Czy windykator może dzwonić do pracy?

Według danych statystycznych blisko 34% Polaków ma problem z terminowym regulowaniem należności. Ponad połowa osób należących do tej grupy miała do czynienia z windykatorem i określa to doświadczenie jako nieprzyjemne. Negatywna opinia jaka panuje wśród dłużników często ma związek z działaniami, jakie podejmują firmy windykacyjne w celu ściągnięcia należności, lecz co tak naprawdę może windykator?

Windykator a komornik

 Okazuje się, że wiele osób myli pojęcie windykacji z pojęciem egzekucji komorniczej, tymczasem różnice między obydwoma zagadnieniami są ogromne. Windykator nie ma nic wspólnego z komornikiem, a jego uprawnienia są nieporównywalnie mniejsze. Zadaniem firmy windykacyjnej reprezentującej wierzyciela jest ściągnięcie długu, jednak w świetle obowiązujących regulacji, proces windykacji powinien toczyć się polubownie. W sporze między dłużnikiem a wierzycielem, uprawnienia windykatora są pokrewne do uprawnień wierzyciela i powinien on pełnić funkcję mediatora, tak by rozstrzygnąć sporną kwestię w sposób zadowalający obie strony. Praktyka potrafi wyglądać zupełnie inaczej. Warto pamiętać, że firmy windykacyjne działają w kategoriach zarobkowych i dla osiągnięcia zysku potrafią przekraczać granice własnych kompetencji. 

Co może windykator chwilówki?

 Decyzja o zaciągnięciu pożyczki zawsze powinna wiązać się z przekalkulowaniem rzeczywistych kosztów i upewnieniem się, czy jesteśmy w stanie terminowo spłacić zaciągnięty dług. Należy pamiętać, że każde opóźnienie w spłacie chwilówki to kolejne koszty, które również trzeba będzie ponieść. Jeśli opóźnienie jest długotrwałe narażamy się na proces windykacyjny. Za wszelką cenę, trzeba uniknąć postępowania windykacyjnego, ponieważ zazwyczaj jest to proces długi i skomplikowany i bardzo stresujący. Jak przebiega windykacja chwilówki, czego się spodziewać?

Ile komornik może zabrać z emerytury?

 Egzekucja z emerytury to najpowszechniejszy sposób ściągania długów. Od 2018 roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej (z 2000 zł do 2100 zł) rosną związane z nim różne zobowiązania, na przykład kwoty wolne od potrąceń. Ze świadczenia emerytalnego oraz z wynagrodzenia za pracę wciąż mogą być potrącane długi oraz pozostałe zobowiązania pieniężne.

Przedawnienie długu u komornika

Przedawnienie długu u komornika to popularny przedmiot dociekań: czy komornicy mogą w ogóle egzekwować przedawniony dług? Niestety, jest to możliwe. Z analizy wynika, iż kancelarie komornicze uginają się od przedawnionych długów. Można jednakże temu zapobiec – pomimo iż gdy wierzyciel jedynie złoży wniosek egzekucyjny z tytułem wykonawczym, komornik jest zobligowany do wszczęcia egzekucji. Należy nadmienić, iż komornicy nie są upoważniani do oceny zasadności lub wymagalności obowiązku, gdy tenże został objęty tytułem wykonawczym. Komornikowi nic więc do tego, czy dług, jaki egzekwuje, jest przedawniony, lub też nie.

Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Nikt nie lubi mieć długów. Zaległości finansowe ciążą nie tylko na portfelu, ale także obciążają psychikę dłużnika. Niespłacona pożyczka, niezapłacony mandat lub nieuregulowana faktura mogą jednak ulec przedawnieniu. Czy to oznacza, że dana wierzytelność przestaje być wymagana, czy jedynie nie może być egzekwowana przez wierzyciela?

W przypadku nieuregulowanej wierzytelności, której spłata została określona przy zawartej przez obie strony umowie, wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń dostępnymi metodami windykacji. Wierzytelnością można  nazwać rzecz, której wykonanie (zapłata, wykonanie usługi) zostało ujęte w umowie. W Polskim prawie, takie zobowiązanie może ulec tak zwanemu przedawnieniu, ale aby nie pomylić pojęć, należy rozgraniczyć przedawnienie i przeterminowanie wierzytelności.

Publish modules to the "offcanvas" position.