Ile komornik może zabrać z emerytury?

 Egzekucja z emerytury to najpowszechniejszy sposób ściągania długów. Od 2018 roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej (z 2000 zł do 2100 zł) rosną związane z nim różne zobowiązania, na przykład kwoty wolne od potrąceń. Ze świadczenia emerytalnego oraz z wynagrodzenia za pracę wciąż mogą być potrącane długi oraz pozostałe zobowiązania pieniężne.

Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Nikt nie lubi mieć długów. Zaległości finansowe ciążą nie tylko na portfelu, ale także obciążają psychikę dłużnika. Niespłacona pożyczka, niezapłacony mandat lub nieuregulowana faktura mogą jednak ulec przedawnieniu. Czy to oznacza, że dana wierzytelność przestaje być wymagana, czy jedynie nie może być egzekwowana przez wierzyciela?

W przypadku nieuregulowanej wierzytelności, której spłata została określona przy zawartej przez obie strony umowie, wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń dostępnymi metodami windykacji. Wierzytelnością można  nazwać rzecz, której wykonanie (zapłata, wykonanie usługi) zostało ujęte w umowie. W Polskim prawie, takie zobowiązanie może ulec tak zwanemu przedawnieniu, ale aby nie pomylić pojęć, należy rozgraniczyć przedawnienie i przeterminowanie wierzytelności.

Jak uniknąć komornika?

Strach przed komornikiem pukającym do drzwi, aby zabrać lwią część majątku spędza sen z powiek każdemu dłużnikowi. Nie ulega wątpliwości, że nakaz zapłaty w jego rękach to prosta droga do zajęcia naszych dóbr. Istnieje jednak parę metod, by przechytrzyć komornika i pozbyć się go przynajmniej na jakiś czas. 

  • Praca w szarej strefie

Zarabianie „na czarno”, kiedy otrzymujemy pieniądze do ręki bez ingerencji żadnych banków, czy Urzędu Skarbowego pozwala może stanowić jedną z metod uniknięcia zajęcia naszego wynagrodzenia. Dla komornika nie istniejmy bowiem w żadnych systemach monitorujących legalnie otrzymywane wynagrodzenia. Spora część dłużników zaraz po wszczęciu egzekucji rezygnuje ze stałego zatrudnienia. Tym bardziej, jeśli nie posiadają żadnego majątku w postaci chociażby nieruchomości. Wówczas bardzo często egzekucja zostaje zawieszona na wniosek wierzyciela z uwagi na jej nieskuteczność.

  • Ucieczka z kraju

Wiele zadłużonych osób opuszcza Polskę, kiedy tylko komornik przejmuje sprawę i podejmuje pracę za granicą. Mimo, iż współcześnie dostępne narzędzia, takie jak chociażby międzynarodowy nakaz zapłaty, wierzyciel rzadko decyduje się na ten krok z uwagi na skomplikowane procedury. Kiedy zatem komornik dowiaduje się, że dłużnik wyjechał z kraju, na skutek wyczerpania wszystkich dróg odzyskania należności umarza postępowanie egzekucyjne. Wielu dłużników po powrocie do kraju niespodziewanie spłaca zadłużenie polubownie ze środków zarobionych na emigracji. Niekiedy sprawa znajduje się już w firmie windykacyjnej, bowiem wiele banków decyduje się mocą cesji sprzedać zadłużenie. Wówczas można liczyć na ugodowe warunki spłaty, w tym nawet częściowe umorzenie zadłużenia.

Po jakim czasie przedawnia się mandat?

Po jakim czasie przedawnia się mandat?

Mandat jest bezsprzecznie niepożądany. Niestety niejednemu z nas zdarzyło się takowy dostać, często za błahe przewinienia, nieuwagę lub przypadek. Przez to nasze portfele stają się chudsze...chyba, że twój mandat ulegnie przedawnieniu. Dowiedz się jak długo musisz czekać, aby twój mandat stał się nieważny. 

Przedawnienie.

Czym jest przedawnienie? To możliwość dawana przez prawo cywilne do uchylenia się od obowiązku zapłaty kary. Zyskujemy je po upływie określonego terminu.

Czy komornik może zająć zwrot podatku na dziecko?

Zaraz po złożeniu zeznania podatkowego mamy możliwość na uzyskanie zwrotu podatku. Jedną z najważniejszych ulg jest ulga na dziecko, z jakiej zwrot wynosi nawet parę tysięcy złotych. Czy komornik ma prawo zająć tenże zwrot podatku?

Popularny jest pogląd, że ulga przekazana na dziecko nie podlega zajęciu przez komornika, gdyż to nie dziecko jest zadłużone, a rodzic. Niestety nie jest to jednakże prawdą – wszelkie zwroty podatku ulegają zajęciu komorniczemu z tytułu artykułu 902 Kodeksu postępowania cywilnego – Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty albo zwrotu podatku.

Zajęcie ulgi na dziecko przez komornika


Komornik może w świetle przepisów zająć zwrot podatku – również ten pochodzący z ulgi na dziecko. Ulga przypada bowiem rodzicowi, a nie samemu dziecku – w przeciwieństwie do alimentów, jakie są środkami przeznaczonymi jedynie na dziecko (ich komornik zająć nie może). Zajęcie zwrotu podatku jest nieraz jedyną szansą ściągnięcia od nas należności, dzięki czemu obniży się wielkość naszego długu. Jeśli osoba zarabia kwotę, jaka jest zabezpieczana przed zajęciem komorniczym oraz nie ma żadnych dodatkowych dochodów, to właściwie tylko ze zwrotu podatku komornik jest w stanie uzyskać środki na spłatę naszego długu.

Publish modules to the "offcanvs" position.