Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

Czym jest BIK? Skrót nazwy instytucji Biura Informacji Kredytowej nierzadko jest powodem stresu wielu konsumentów, spłacających kredyty. BIK kojarzy się z negatywnymi ocenami zdolności kredytowej, jednak działanie tej instytucji to nie tylko gromadzenie informacji o dłużnikach wobec instytucji bankowych. Biuro Informacji Kredytowej zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem danych podmiotów prywatnych i instytucjonarnych podmiotom finansowym, udzielającym kredytów. Z profilu działalności BIK wynika więc, że w bazie danych Biura Informacji Kredytowej znajdują się osoby, które spłacają kredyt - jako pożyczkobiorcy, regularnie spłacający zobowiązanie oraz osoby, których spłaty notowane są po terminie koniecznej wpłaty. To, jaką ocenę zdolności kredytowej wystawi bank względem opinii wydanej przez BIK zależy od Twojego dotychczasowego postępowania kredytowego. Dana figurują w systemie BIK do momentu spłaty zobowiązania finansowego.

Zrzeczenie się spadku - czym jest i jak wygląda?

Zrzeczenie się spadku - czym jest i jak wygląda?

Prawo spadkowe uregulowane w polskim kodeksie cywilnym jest specyficzną gałęzią prawa ze względu na fakt, że dotyka większości z nas w odróżnieniu np. od prawa karnego. Jest ono jednocześnie związane z dużą dawką negatywnych emocji związanych ze śmiercią osoby najbliższej. Ta okoliczność może powodować różnego rodzaju negatywne dolegliwości związane z podejmowaniem złych decyzji pod wpływem przeżytego szoku. W związku z tym warto wiedzieć o instytucji prawa spadkowego, która nosi nazwę zrzeczenia się spadku, a właściwie zrzeczenia się dziedziczenia. Dla uproszczenia będę posługiwał się tym pierwszym zwrotem. Dzięki niej możemy być spokojni o naszą sytuację prawną oraz faktyczną w przypadku śmierci bliskiej osoby.

Jak sprzedać dług?

Jak sprzedać dług?

Odzyskanie płynności finansowej to dla wielu osób bardzo ważna sprawa, ponieważ brak takiej płynności znacznie ogranicza ruchy. Posiadanie długu to jednak poważne zobowiązanie, które trzeba jak najszybciej uregulować, aby mieć czystą kartę i żadnego wierzyciela na koncie. Istnieje coś takiego jak sprzedaż długu. Pierwszym krokiem, który może zostać wykonany w tym celu jest tzw. cesja wierzytelności. Wierzycielem nie musi być cały czas ta sama osoba. Jeśli ktoś jest znudzony odzyskiwaniem swoich pieniędzy i zbytnio mu to nie wychodzi, oczywiście może zdecydować się na poszukiwania nowego wierzyciela, co nie powinno być trudnym procesem. Cesja pozwala na zmianę wierzyciela, który będzie miał prawo od dłużnika egzekwować dług na mocy prawa. Wszelkie zapisy z tym związane znajdują się w kodeksie cywilnym, a dłużnik wcale nie musi wiedzieć o tym, że jego dług został sprzedany komuś inny, nie musi nawet na to wyrażać zgody. 

Publish modules to the "offcanvas" position.