Instytucje pomagające spłacać długi

 Długi mają ogromny wpływ na nasze życie, zmieniają relacje międzyludzkie, rozbijają rodziny, niszczą zdrowie. Życie osób zadłużonych skupia się na jednym celu: pozyskiwaniu kolejnych środków. Każda myśl krąży tylko wokół pieniędzy i rosnącego długu. Tematem rozmów staje się wyłącznie sposób na przeżycie kolejnego miesiąca. Dłużnikowi towarzyszy nieustanny stres a co za tym idzie pogarsza się zdrowie fizyczne i psychiczne. Dłużnik powoli izoluje się od świata zewnętrznego, traci przyjaciół i radość życia. Zamyka się w czterech ścianach a izolacja potęguje jeszcze odczucie beznadziejności starań. Brak nadziei robi się dojmujący a problemy narastają. Taka osoba pozostawiona sama sobie często wybiera dramatyczne rozwiązania. 

Instytucje pomagające spłacić długi

Wbrew przekonaniu o beznadziejności walki z długami, gdy zamiast pieniędzy posiada się tylko długi, można znaleźć instytucje i rozwiązania pomagające spłacić długi. Zawsze najlepiej zacząć od instytucji specjalizujących się w oddłużaniu. To najczęściej kancelarie prawnicze specjalizując się wyłącznie w usłudze oddłużania. Oczywiście nie każdą sprawę można wygrać, jednak na rynku można znaleźć kancelarie, które chwalą się skutecznością na poziomie 70-80%. Ich praca polega przede wszystkim na sprawdzeniu legalności obciążania klienta długiem. To wbrew pozorom ważny początek, szczególnie teraz, gdy stykamy się wszędzie wręcz z agresywnymi chwilówkami czy parabankami prowadzącymi ofensywną sprzedaż kredytów. W wielu przypadkach kancelarie wygrywają kolejne sprawy o niesłuszne naliczanie odsetek czy nieprawidłowo wystawiane nakazy zapłaty. Walczą też z komornikami. 

Skuteczne negocjacje  

Kancelarie prawnicze głęboko wnikają w treść umów dłużnika. Daje im to podstawę do negocjacji w jego imieniu z wierzycielami. Bardzo często negocjacje kończą się redukcją zobowiązań, czasem znajdują finał w sądzie. Zawsze prawnicy dokonują szczegółowej analizy zadłużenia i szukają rozwiązań na korzyść klienta. Jeżeli trafi się na doświadczoną kancelarię, a przede wszystkim z taką powinno się współpracować, szanse na zminimalizowanie długu czy zmianę warunków jego spłaty są bardzo duże. Prawnicy kancelarii prawniczych zajmujących się oddłużaniem prowadzą swojego klienta często aż na salę sądową występując w jego imieniu. Dzięki temu dłużnik nie musi doświadczać jeszcze takiego stresu. Warto pamiętać, że dłużnik, bez względu na kwotę zadłużenia, nie musi pozostawać sam ze swoim problemem. 

Oczywiście usługa oddłużania kosztuje, ale każda kancelaria o takim przedmiocie działalności zdaje sobie sprawę, że gdyby klient miał pieniądze to nie miałby długów. Dlatego zawsze warto rozmawiać, również o wynagrodzeniu. 

Firmy windykacyjne spłacające długi

Inną opcją spłaty długu jest wystawienie go na sprzedaż. Działa ona jednak tylko w określonych okolicznościach. Jeżeli wierzyciel otrzymuje wiadomość o braku możliwości odzyskania długu, bo dłużnik po prostu nie żadnego majątku, nie ma też wynagrodzenia do zajęcia, wierzyciel pozostaje bezradny. Wówczas firma windykacyjna będąca właścicielem funduszu sekurytyacyjnego może odkupić dług, ale nie od dłużnika tylko od pierwotnego wierzyciela. Dłużnik nagle przestaje mieć jakiekolwiek zobowiązania i relacje ze swoim pierwszym wierzycielem. A firma windykacyjna kupuje dług, który dłużnik będzie musiał mu spłacić ,ale na zupełnie nowych warunkach, korzystnie wynegocjowanych. Zmniejszenie długu jest tak znaczące, że opłaca się wszystkim. Pierwotnemu wierzycielowi, ponieważ otrzyma chociaż część długu, którego w innym wypadku, by nie odzyskał. Firmie skupującej dług, ponieważ wysokość rat zostaje ustalona na poziomie przynoszącym jej zysk oraz dłużnikowi, który będzie spłacał dług na poziomie swoich możliwości. 

 Najważniejszą radą, jaką można dać każdemu dłużnikowi jest - nie panikować!. Złożoność rynku finansowego zawiera narzędzia przydatne każdemu, również dłużnikowi borykającemu się ze spłatą przerastającego go długu. Warto poświęcić trochę czasu i mieć odwagę walczyć. 

 

 

Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?

Komornicy ściągają pieniądze od dłużników na mnóstwo sposobów. Więc wiele osób zastanawia się nad tym, czy komornik może zająć wynagrodzenie żony za długi męża?

Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?


Komornik nie ma prawa zająć płacy, pojazdu lub konta bankowego żony za długi małżonka, gdyż w trakcie prowadzenia egzekucji komorniczej, może on tylko zajmować wynagrodzenia osoby będącej dłużnikiem, względem jakiej prowadzona jest egzekucja komornicza. Żona dłużnika nie ma się zatem o co niepokoić, gdyż z jej konta prywatnego nie znikną żadne środki finansowe. W myśl Kodeksu Rodzinnego, wynagrodzenie żony podlega niewątpliwie majątkowi wspólnemu, jednakże komornik nie ma żadnych uprawnień do zajęcia wynagrodzenia żony, na poczet zapłaty długu osoby zadłużonej, gdy kobieta nie jest owym dłużnikiem oraz nie wiedziała ona o zaciąganych przez swojego męża długów. Gdy komornik zajmie wynagrodzenie żony za długi męża, to zrobi to nielegalnie ponieważ nie będzie miał ku temu żadnych podstaw! Wówczas żonie dłużnika przypada prawo do złożenia skargi na czynności komornika.

Czy komornik może zająć najniższą krajową?

Czy komornik może zająć najniższą krajową?


To pytanie, jakie stawia sobie obecnie dużo osób borykających się z kłopotami finansowymi. Dzieje się tak dlatego, iż duża liczbę ludzi czynnych na rynku pracy zarabia 1460 złotych netto. Na szczęście osoby te nie muszą obawiać się tego, iż ich wypłata zostanie obniżona przez komornika. Według aktualnych przepisów prawnych, całkowita kwota wolna jest od zajęć komorniczych. Zasada ta obowiązuje wszystkich, na jakich ciąży przymus spłaty długu, pożyczki lub tzw. chwilówki. Trochę odmiennie wygląda sytuacja tychże osób, jakie muszą płacić alimenty na rzecz byłego współmałżonka albo dzieci. W wypadku tychże zobowiązań urzędnik ma prawo zająć kwotę 876 złotych, więc równoważność 60 procent całkowitego wynagrodzenia. Najistotniejsze jest jednakże to, iż osoby wolne od tego obowiązku mogą być spokojne. One zachowają całą swoją wypłatę, ponieważ taki zapis przygotowany został przez legislatora. jakiej większa owej, jaka Kilka lat temu środki zabezpieczone przed ingerencją komornika wynosiły niecałe 1336 złotych netto.

Ile komornik może zająć z konta?

Ile komornik może zająć z konta?

Długo niespłacone zadłużenie skutkuje pojawieniem się komornika. Najlepszym sposobem jest niedopuszczenie do takiej sytuacji. Najwięcej osób, które doświadczają obecności komornika, jest wśród ludzi, którzy wpadli w spiralę kredytów. Komornik będzie tak długo pobierał pieniądze od dłużnika, aż zostanie spłacona cała kwota i należne odsetki oraz dodatkowe koszty. Jaką kwotę może zająć komornik, na czym polegają ograniczenia?

 

Czy kwota zajmowana przez komornika zależy od wielkości zadłużenia?

Bez względu na to, jak duża jest kwota długu, komornik nie może pozbawić danej osoby wszystkich środków do życia. Również liczba zadłużeń nie wpływa na to, ile pieniędzy komornik pobierze z konta dłużnika. Jednak bardzo ważne jest to, czy dług ma charakter alimentacyjny oraz czy dana osoba jest zatrudniona o pracę czy w oparciu o umowę cywilnoprawną. Istotne jest to, iż komornik może zajmować pieniądze otrzymywane przez dłużnika z różnych źródeł. 

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - skuteczny i szybki sposób dochodzenia roszczeń

Postępowanie upominawcze umożliwia szybsze dochodzenie roszczeń, niż ma to miejsce podczas rozpatrywania sprawy przez sąd w trybie zwykłym. Zapewnia wierzycielowi krótki czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sporu z uwagi na ograniczony termin wniesienia sprzeciwu przez dłużnika. Obok postępowania nakazowego jest najskuteczniejszym sposobem odzyskiwania wierzytelności przed sądem.

Postępowanie upominawcze – ogólna charakterystyka

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje szereg uproszczeń, które mają ułatwić dłużnikowi dochodzenie jego roszczeń w postępowaniu upominawczym. Rozpoznanie sprawy w tym trybie odbywa się bez udziału stron. Sąd wydaje nakaz na podstawie dołączonych do pozwu dokumentów. Nakaz zapłaty może być wydany, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego - bez względu na wysokość świadczenia i tytuł prawny do niego. W związku z powyższym w postępowaniu upominawczym możemy dochodzić zarówno roszczenia z tytułu umowy o pracę (np. nieuregulowanej zapłaty za godziny nadliczbowe), czy też umowy cywilnoprawnej (np. zapłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia). Jeśli sąd uzna, że tylko niektóre roszczenia kwalifikują się do rozpoznania w tym trybie, wyłączy pozostałe do rozpoznania w trybie zwykłym. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym jest orzeczeniem sądowym i stosuje się do niego przepisy o prawomocności wyroków.

Publish modules to the "offcanvas" position.